Онкологія


Історія відділення

Історія створення онкологічного відділення у м. Камянське розпочинається від дня відкриття міської лікарні № 9, коли на базі хірургічного відділення, яким керував В.Ф. Любін, было відокремлено 10 онкологичних ліжок. Наступним завідувачем хірургічного відділення із онколіжками був кандидат медичних наук Р.К. Крікінд, який у подальшому став доцентом кафедри госпитальної хірургії Днепропетровського медичного інститута.

В 1968 г. було організовано онкохірургичне відділення на 50 ліжок, яким до 1985 г. керував кандидат медичних наук 3.П. Кудрявцев. У відділенні працювали висококваліфіковані лікарі: Фалькнер А.І, Железняк В.Д., Іванова Л.В., Рац Г.А., Кікоть Ю.Г. Єгоров А.В., старша медсестра Ліхошерст Т.Д., медсестри Акімова Т.Ф., Андрианова В.С., Грінбойм А.И., Артеменко Л.П., Соколова А.П., Михайлова Н.Н., Олло М.П.

З 1985 г. по 2015 р. онкологічним відділенням керував Заслуженний лікар Українї Семідей В.І.

З 2015 року по теперішній час посаду завідувача онкологічним відділенням обіймає Ю.Ю. Гридасов.

З 1995 року та по теперішній час медсестрами відділення керує старша медична сестра Талат І.А., 25 лет у відділенні працює перев’язувальна медична сестра Карапиш Л.І., більш 10 років віддані роботі медсестри Григорьєва А.О., Стеренчук Н.М., Пелих В.В., молодша медсестра Бугаєц В.В. працює у відділенні майже 20 років.

Онкологічне відділення КЗ «Камянська міська лікарня № 9» Дніпропетровської обласної Ради» надає спеціалізовану та високоспеціалізовану медичну допомогу хворим на онкологічну патологію, які мешкають на території м. Камянське, м. Вільногірськ, м. Вірхньодніпровськ, Верхньодніпровського, Петриківського, Криничанського та Пятихатського районів області. В умовах онкологічного відділення проводиться лікування хворих на злоякісні новоутворення за радикальною та паліативною програмами, відповідно до сучасних стандартів лікування означеної патології. В своїй роботі лікарі відділення керуються наказами МОЗ України, адаптованими клінічними настановами, рекомендаціями NCCN, AJCC та інших провідних світових організацій, які провадять клінічні дослідження у галузі онкології.

В умовах онкологічного відділення проводиться оперативне лікування злоякісних новоутворень шлунка, колоректального раку, доброякісних та злоякісних новоутворень молочної залози, раку та меланоми шкіри, сарком м’яких тканин. Хірургічне лікування використовується як в межах радикальної програми так і з паліативною метою. При проведенні оперативного лікування використовуються сучасні медичні технології, а саме високочастотний електрокоагулятор, зшиваючи апарати, сучасні засоби дренування порожнин, аспіраційні системи, матеріали для сполучення тканин та закриття ранових дефектів (атравматичний шовний матеріал, поліпропіленові та нейлонові сітки, ацелюлярні дермальні матрікси, стимулятори проліферації для локального застосування).

Особливістю оперативних втручань, які проводяться в умовах онкологічного відділення КЗ «КМЛ» № 9 є поєднання принципів радикалізму із застосуванням методик, які забезпечують оптимальні функціональні результати лікування. Даний підхід, який повною мірою відповідає сучасним світовим тенденціям розвитку клінічною онкології та онкохірургії, дозволяє досягти значного поліпшення якості життя у пацієнтів на злоякісні новоутворення у післяопераційному періоді та прискорити соціальну реінтеграцію пацієнта. Досягненню даної мети сприяло запровадження сучасних методик оперативного лікування, яке відбувається у відділенні з 2015 р під керівництвом завідувача відділення Ю.Ю. Гридасова, а саме таких як проведення аутодермопластичних методик для закриття поширених післяопераційних ранових дефектів, після видалення злоякісних новоутворень шкіри, одномоментна маммопластика після радикальної мастектомії, а також відновлення пасажу після радикального хірургічного лікування колоректального раку.

Лікарі онкологічного відділення володіють на сучасному рівні та повсякденно використовують у практичній діяльності діагностичні методики, такі як трепан-біопсія новоутворень, ексцизійна біопсія лімфатичних вузлів різноманітних локалізацій, пункції серозних порожнин, що дозволяє провадити своєчасну патогістологічну верифікацію новоутворень, визначати характер розповсюдженості захворювання та визначати оптимальну тактику лікування.

В онкологічному відділенні КЗ «Кам’янська міська лікарня № 9» Дніпропетровської обласної Ради» проводиться цитостатична терапія злоякісних новоутворень різних локалізацій та лімфорпроліферативних захворювань у режимах полі- та моно хіміотерапії, та у якості неоад’ювантної, адювантної та паліативної програм лікування. Вибір схеми хіміотерапії ґрунтується на сучасних світових клінічних рекомендаціях та стандартах лікування, що затверджені наказами МОЗ України, при формуванні лікувальної програми обов’язково враховуються результати патогістологічних досліджень, імуногістохімічного дослідження, прогностичних маркерів та характер розповсюдженості захворювання; оцінка ефективності лікування проводиться відповідно до шкали RECIST із використанням наявних у лікувальному закладі методів візуалізації.

Матеріально-технічні умови у онкологічному відділенні відповідають вимогам до відділень хірургічного профілю. У структурі відділення є післяопераційні палати, індивідуальні палати, та палати інтенсивної терапії. Побутові умови у відділенні роблять можливим комфортне перебування хворих на етапах підготовки до оперативного втручання, у післяопераційному періоді та при проведенні хіміотерапії. Маніпуляційний кабінет, перев’язувальна обладнані кондиціонерами, санітарні кімнати обладнані відповідно до потреб хворих із обмеженою життєдіяльністю, у палатах є достатня кількість функціональних ліжок, в кожній палаті встановлено телевізор.

Онкологічне відділення розташовано на 2 поверсі хірургічного корпусу лікарні.

Показання до госпіталізації в онкологічне відділення.
 1. Вузлові доброякісні новоутворення молочної залози (для оперативного лікування із експрес-біопсією)
 2. Рак молочної залози (для ад’ювантної, неоад’ювантної, паліативної хіміотерапії, оперативного лікування, в т.ч. із одномоментною мамопластикою)
 3. Плоскоклітиний та базальноклітинний рак шкіри (для оперативного лікування, в т. ч. із застосуванням аутодермопластичних методик)
 4. Меланома шкіри (для оперативного лікування, в т. ч. із застосуванням аутодермопластичних методик, ад’ювантної імунотерапії, паліативної хіміотерапії)
 5. Рак шлунку (для оперативного лікування, поліхіміотерапії).
 6. Колоректальний рак (для оперативного лікування за радикальною та паліативного програмами, адювантної та паліативної хіміотерапії)
 7. Рак легені (для індукційної, ад’ювантної та паліативної хіміотерапії)
 8. Рак передміхурової залози (для гормонотерапії, біфосфонатної терапії)
 9. Лімфома Ходжкіна (для верифікації діагнозу, визначення прогами лікування, поліхіміотерапії)
 10. Неходжкінські лімфоми (для верифікації діагнозу, визначення прогами лікування, поліхіміотерапії)
 11. Рак голови та шиї (для ад’ювантної та паліативної хіміотерапії)
 12. Рак сечового міхура (для ад’ювантної та паліативної хіміотерапії)
 13. Саркоми м’яких тканин (для оперативного лікування, поліхіміотерапії)

До онкологічного відділення не госпіталізуються хворі, яким протипоказане проведення спеціального лікування (оперативного лікування чи хіміотерапії) та необхідно проведення симптоматичного лікування в умовах терапевтичного відділення за місцем мешкання. Наявність у хворого показань чи протипоказань до лікування у онкологічному відділені вирішується після огляду лікарем-онкологом чи лікарем-онкохірургом онкодиспансерного відділення КЗ «КМЛ № 9» ДОР», або лікарем-онкологом чи лікарем-онкохірургом онкологічного відділення даного лікувального закладу. Обсяг обстеження хворого на дошпитальному етапі вирішується індивідуально, перелік обстежень регламентований стандартами, щодо окремих нозологічних одиниць, та може додатково узгоджуватись при госпіталізації хворого лікарем амбулаторно-полікліничної ланки із завідувачем онкологічним відділенням.

 • Розташування:

  Хірургічний корпус - 2 поверх

 • Телефон:

  068-56-78-248

Лікарі